2003 - Raduno - Bovolone 2004 - Raduno - Aosta
2004 - Raduno - Auto kit Show Monza 2004 - Raduno - Burolo d'Ivrea
2004 - Raduno - Caselle Torinese 2004 - Raduno - Cossato
2004 - Raduno - Martigny 2004 - Raduno - Paullo
2004 - Raduno - Reano 2005 - Raduno - Aosta
2005 - Raduno - Auto kit Show Monza 2005 - Raduno - Burolo d'Ivrea
2005 - Raduno - Cuneo 2005 - Raduno - Martigny